DeGeKa Electrics

Conform maken van installatie voor keuring

Kostprijs, Service & Garantie

Kostprijs (incl. BTW):

Er wordt bijkomend een verplaatsingsvergoeding van € 0,48 per km aangerekend.

Mijn service:

  1. Ik stel een volledig dossier (eendraadsschema en situatieschema) op van de bestaande installatie.
  2. Op basis daarvan en afhankelijk van de leeftijd van de installatie, bepaal ik welke ingrepen nodig zijn om voor uw installatie een positief keuringsattest te bekomen, en maak ik daarvoor offerte.
    Op basis hiervan beslist u zelf of u deze wil laten uitvoeren of niet.

Mijn garantie: afgekeurd = kostprijs keuring terugbetaald.

Indien uw installatie toch afgekeurd wordt afgekeurd nadat ik ze nakeek en alle werken in de offerte door mij zijn uitgevoerd, betaal ik u de prijs van de keuring terug.

Vereisten voor keuring:

  1. De installatie dient te voldoen aan de vereisten van het "Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties" (kortweg: AREI). Daarin zijn voor oude installaties tevens een aantal uitzonderingen voorzien.
  2. In het dossier dient een ééndraadsschema van de installatie aanwezig te zijn.
  3. In het dossier dient een situatieschema van de installatie aanwezig te zijn.

Bij (de verkoop van) een oudere woning wordt de installatie vaak al afgekeurd omdat de 2 schema's niet aanwezig zijn. Nochtans kan de installatie vaak mits opstellen van de schema's en minimale aanpassingen opnieuw goedgekeurd worden.

Wanneer moet u een installatie (opnieuw) laten keuren?